Využite výhody a zľavy pri kúpe Lucky Golf permanentiek.
30 hodín simulátora v cene 10,- €/hod.

COVID-19

V zmysle aktuálne platných hygienických opatrení (od 16.11.2020) platí v prevádzke Lucky GOLF simulátora od 16.11.2020 nasledovné:

- počet klientov v prevádzke v jednom okaminu nesmie prekročiť koncentráciu 1 klient na 15 m2, t. j. v prevádzke simulátora môžu byť max. 4 klienti (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 r. v sprievode dospelej osoby),

- vstup a pobyt v prevádzke simulátora bude umožnený len osobám s prekrytými  hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),

- pri vstupe do prevádzky simulátora je nevyhnutné aplikovať dezinfekciu na ruky,

- v prevádzke simulátora nie je možné podávať alebo konzumovať pokrmy a nápoje,

- obsluha simulátora vykonáva častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia sú vybavené tekutým dezinfekčným mydlom a papierovými utierkami,

- v priestoroch prevádzky simulátora je zakázané podávanie rúk,

- priestor simulátora je pravidelne vetraný.