Využite zľavy pri kúpe Lucky GOLF permanentiek!
Cena 11,- €/hod. pri zakúpení 30 hodín! Nie je možná platba platobnými kartami!

Zásady spracovávania osobných údajov

Zásady spracovávania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Prevádzkovateľ Lucky GOLF s.r.o., Hrachová 14C, 821 05  Bratislava, IČO 46292560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76193/B

Klient, ako dotknutá osoba, ktorý sa rozhodne využiť online formulár rezervačného systému na stránke spoločnosti Lucky GOLF s.r.o. ako prevádzkovateľa, dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Klientom poskytnuté osobné údaje nie sú a nebudú ďalej spracovávané, nie sú a nebudú použité na marketingové či reklamné účely. Získané osobné údaje nie sú a nebudú poskytované ďalej tretím stranám ani do tretích krajín. Osobné údaje sú uchovávané bezpečne, sú zabezpečené proti ich zverejneniu a neoprávneným zásahom. Prístup k osobným údajom klientov má výlučne konateľ spoločnosti.

Osobné údaje sa uchovávajú v rezervačnom systéme po dobu rezervácie hracieho času v čase prevádzky golfového simulátora v zimnej sezóne vždy od 1. novembra kalendárneho roku do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku. 

Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Používanie súborov cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie  je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita a určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania).

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. 

Súbory cookie nie sú určené na zhromažďovanie informácií na marketingové či reklamné účely. 

Informácie o tom, ako používate naše webové stránky neposkytujeme tretím stranám.